Home

Beata Ejzenhart – prawniczka, wokalistka z przypadku, od czasu do czasu kompozytor i producent, autorka z miłości do pisania. Członkini władz i delegatka na zjazd ZAiKS, członkini STOART, ZPAV i Akademii Fonograficznej. Redaktor naczelna magazynu muzycznego M MAG. Właścicielka agencji komunikacyjno-prawnej Rolling Stars. Promotorka prasowo-radiowa. Pasjonatka ubierania uczuć w słowa i szycia słownych kreacji dobranych odpowiednio do charakteru, stanu ducha i brzmień. Zodiakalny strzelec. W sferze wyobraźni i kreatywności strzela pomysłami z prędkością karabinu maszynowego i celnością snajpera. Uwielbia życie w mieście, książki, słońce i ludzi. Szczera do bólu, farbowana blondyna, miłująca wolność słowa ponad dobry posiłek, chłonąca dźwięki i mająca zawsze ostatnie słowo.

Na gruncie pisania piosenek współpracowała między innymi z takimi Artystami jak: Doda, Tomek Lubert (Virgin), Sylwia Przybysz, Mike Johnson, Sebastian Piekarek (IRA), Piotr Konca (IRA), Mark Tysper, Patryk Kumór, Greig Watts (DWB Music), Pete Barringer, Saszan, Dżaga, Aga Dyk (Brathanki), DJ Adamus, Jacek Dewódzki (Dżem), Marek Hojda (Emigranci), Milla Falls, Mariusz Totoszko (Volver), Andrzej Cierniewski, Mafia Mike (Wet Fingers, MIYO), Marie Napieralska, Aleksandra Jabłonka (Alexandra), Kasia Nova, Iwona Węgrowska i wielu innych.

Nie jest jej obcy #NR1 Na Karcie Na Czasie Youtube’a. Piosenki jej autorstwa usłyszeć można w polskich i zagranicznych stacjach radiowych oraz telewizyjnych. Jako wokalistka: www.bandytka.pl

*

Beata Ejzenhart – a lawyer, a singer by accident, from time to time composer and producer, a songwriter by love for writing. Member of the authorities and delegate to the convention of ZAiKS, member of STOART, ZPAV and Phonographic Academy. Editor in chief of the music magazine M MAG. Owner of Rolling Stars communication and legal agency. Press and radio promoter. Passionate about dressing feelings in words and sewing verbal creations matched appropriately to the character, state of mind and sounds. Her zodiac sign is Sagittarius. In the sphere of imagination and creativity she shoots ideas with the speed of a machine gun and the accuracy of a sniper. She loves living in the city, books, sun and people. Brutally honest, dyed blond who prefers freedom of speech over a good meal. She absorbs sounds and always has the last word.

As a songwriter, she collaborated with such artists as: Doda, Tomek Lubert (Virgin), Sylwia Przybysz, Mike Johnson, Sebastian Piekarek (IRA), Piotr Konca (IRA), Mark Tysper, Patryk Kumór, Greig Watts (DWB Music), Pete Barringer, Saszan, Dżaga, Aga Dyk (Brathanki), DJ Adamus, Jacek Dewódzki (Dżem), Marek Hojda (Emigranci), Mila Falls, Mariusz Totoszko (Volver), Andrzej Cierniewski, Mafia Mike (Wet Fingers, MIYO), Marie Napieralska, Aleksandra Jabłonka (Alexandra), Kasia Nova, Iwona Węgrowska and many others.

She is no stranger to #NR1 On Youtube’s Time Card. Songs of her authorship can be heard in the Polish and foreign radio and television stations. As a vocalist: www.bandytka.pl

“Jak byli Skaldowie, to wiadomo było, że pisze im Osiecka i Młynarski. Seweryn Krajewski, czy Maryla Rodowicz nie pisali sobie tekstów. Nie potrafili? Potrafili. Ale była powszechna świadomość, że są specjaliści, którzy to zrobią lepiej. A jakość była w cenie.”

— Jacek Cygan, 9 grudnia 2014, tygodnik Polityka